©2018 by Kymppihoitola. Proudly created with Wix.com

 

Pia Lindvall

Henkinen valmennus
Laulupiirit ja meditaatioryhmät
Spiritual Coaching
Sångcirklar o meditationsgrupper

Puh. 040 523 3949

www.pialindvall.com

Minna Lehikoinen

Ratkaisukeskeinen terapia
Unettomuuden lääkkeetön hoito

Päihdetuki Päivätär

Riippuvuusongelmissa keskusteluapua,
hoitoa sekä konsultaatiota.

Yvonne Blomberg

Optimiterapia

Kehon ja mielen kokonaisvaltainen hoitomuoto. Eri keinoja käyttäen saavutetaan optimaalinen hyvinvoinkni. Keskustelua, rentoutumisharjoituksia ja kosketushoitoa.